CAMBRILS SUITE

CAMBRILS SUITE

Average Reviews

Descripción

A Cambrils Suite us oferim servei d’acolliment residencial per a persones grans. Disposem de 119 places de residència (públiques i privades) i 40 de centre de Dia. També comptem amb un servei d’atenció domiciliària per a persones o famílies que necessitin ajuda puntual o continuada per a realitzar les tasques de vida diària i que volen continuar vivint a casa seva.
El nucli bàsic de la nostra atenció és la persona, en ella se centra el nostre model assistencial, orientat cap a la millora de la qualitat de vida així com a afavorir l’assoliment del seu projecte vital.
L’ètica i la qualitat són els eixos de la nostra actuació, a l’hora que seguir innovant en tractaments i teràpies que millorin la vida dels que més ens importen.
L’equip humà és el nostre principal actiu, professionals especialitzats i amb un alt grau d’implicació, que treballa dia rere dia per a garantir una atenció permanent a la mida les necessitats dels nostres residents.