RESIDENCIA SANT LLOP

RESIDENCIA SANT LLOP

Average Reviews

Descripción

Residencia Sant LLop és una empresa de serveis destinats a les persones grans. Va ser construïda com a societat limitada l’any 2004 amb la finalitat d’atendre i satisfer les necessitats de les persones grans i dependents.
Les nostra residència es troba situada a Dosrius. La capacitat de residents facilita que la convivència entre els residents i d’aquests amb l’equip humà i familiar que els atén, sigui un ingredient substancial en la vida del centre.
Volem oferir un servei de qualitat a les persones que ens necessitin, raó per la qual procurem per millorar diàriament la nostra tasca, amb la finalitat de satisfer plenament les necessitats dels nostres clients i de les seves famílies.
Els treballadors del centre estan altament qualificats professional, tenen experiència al servei de les persones grans així com una disposició per a la formació permanent en el treball del quotidià. L’estabilitat laboral, la satisfacció professional, el treball en equip i la implicació personal en la millora contínua, són requisits clau per a format de l’equip humà del centre.
La responsabilitat del funcionament de cada centre està compartida per l’equip de professionals que treballen de manera coordinada en totes les seves tasques. Cada treballador/a, col·labora, eficaçment, a humanitzar unes tasques que ens dignifiquen en cada acte, en cada gest, en cada servei.
La nostra única preocupació és el benestar dels residents i dels seus familiars.